۰۶

مرداد

احداث زيپ لاين و پل معلق در بام سبز ماسال...

آگهي فراخوان جذب سرمايه گذار براي پروژه هاي زيپ لاين و پل معلق در منطقه نمونه گردشگري بام سبز با مشارکت شهرداري ماسال: به اطلاع كليه شهروندان،سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي ميرساند شهرداري ماسال در نظر دارد نسبت به احداث زيپ لاين و پل معلق از طريق فراخوان و با برگزاري مزايده در بام سبز ماسال اقدام نمايد لذا از كليه علاقمندان به سرمايه گذاري در بخش گردشگري دعوت ميشود جهت اطلاع از چگونگي شركت در مزايده و جزئيات مربوطه به واحد سرمايه گذاري شهرداري ماسال مراجعه نمايند.


تصاویر بیشتر