۰۶

مرداد

ايجاد جاده سلامت بطول 500 متر در حاشيه رودخانه خالکايي...

شهردار ماسال از ايجاد جاده سلامت بطول 500 متر در حاشيه رودخانه خالکايي خبر داد شهردار ماسال افزود: فاز اول اين پروژه در مسيري به طول 340 متر و با لوله گذاري نهر کشاورزي جنب جزيره مصنوعي پارک ساحلي در حال احداث مي باشد که براي آن تا کنون 260 ميليون هزينه شده است . کاظمي گفت: اين پروژه چند منظوره جهت پياده روري ، ايجاد پيست دوچرخه سواري و با اجراي مبلمان شهري تکميل خواهد گرديد.


تصاویر بیشتر