۰۶

مرداد

احداث شبکه فاضلاب شهري بطول 2200 متر در شهر ماسال...

پروژه شبکه فاضلاب شهري به طول 2200 متر در مسير بلوار سردار جنگل ، خيابان شهيد توفيق ، انقلاب ، شهيد شيرازي در حال اجرا مي باشد . کاظمي افزود :شايان ذکر است همزمان با اجراي اين پروژه، تصفيه خانه آب در جنب پل دوله ملال به ارزش دو ميليارد تومان نيز احداث خواهد گرديد، که با اين کار فاضلاب قبل از ورود به رودخانه تصفيه خواهد شد . در پايان شهردار ماسال اظهار داشت : از همه عوامل اجرايي بخصوص از استاندار محترم گيلان ، معاونت عمراني استاندار ، فرماندار ، اداره فاضلاب شهرستان ماسال که پيگير اجرا شدن اين پروژه ها در شهر ماسال بوده اند تقدير و تشکر مي نماييم.


تصاویر بیشتر