۰۶

مرداد

...

به گزارش روابط عمومي شهرداري ماسال : کاظمي شهردار ماسال از افتتاح مجتمع تجاري شهرداري ماسال در تابستان سال 96 خبر داد وي افزود : طي روزهاي اخير پله برقي مورد استفاده در اين مجتمع با هزينه اي بالغ بر يک ميليارد و يکصد و پنجاه ميليون تومان از شرکت فوجي خريداري شده است گه در حال نصب ميباشد اين پروژه 95 درصد پيشرفت داشته که طي چند ماه آينده تکميل و بهره بردار ميرسد . کاظمي افزود:اين مجتمع تجاري بعنوان يک منبع در آمد پايدار براي شهرداري ماسال خواهد بود


تصاویر بیشتر