۱۱

تیر

رنگ آمیزی و تکمیل سردرب پارک ساحلی شهر ماسال

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال در ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک ساحلی احداث سردرب این مجموعه با طراحی جدید پس از رنگ آمیزی تکمیل گردید.


آخرین اخبار