۲۳

فروردین

پروژه خیابان فلسطین تا پایان فروردین به بهره برداری می رسد

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری : محمد کاتوزی شهردار ماسال با بیان اینکه پروژه سنگ فرش خیابان فلسطین در حال اتمام می باشد تاکید کرد: این پروژه تا پایان فروردین به بهره برداری می رسد. کاتوزی در ادامه افزود:بازارچه ۱۵ خرداد نیز در صورت تامین اعتبار در سال ۹۹ سنگفرش خواهد شد.


آخرین اخبار