۱۵

اسفند

گند زدایی و ضدعفونی کردن معابر شهر ماسال

...

گزارش تصویری از اجرای گند زدایی و ضد عفونی کردن معابر و خیابان های سطح شهر ماسال جهت مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توسط نیروهای زحمتکش شهرداری ماسال