۱۸

تیر

آگهی مزایده حضوری دو دستگاه ماشین آلات شهرداری

...

شهرداری ماسال در نظر دارد به استناد بند (۱) مصوبه های شماره ۵۹۵-۹۷/۳/۲۰(صورتجلسه شماره ۶۳) و ۹۱۹-۲/۱۱/۹۷(صورتجلسه شماره ۹۵) شورای اسلامی شهر ماسال نسبت به فروش دو دستگاه از ماشین آلات بشرح: ۱ـ یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی مدیل H.۶۵ سی ساخت کارخانه هبکو اراک فاقد سند مالكيت. ۲ـ یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۵ با رنگ نقره ای متالیک از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان خرید می توانند جهت بازديد از خودروهای فوق به امور مالی شهرداری ماسال مراجعه نمایند. شرایط شرکت در مزایده ۱ـ شرکت کنندگان در مزایده لازم است مبلغ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال ؛ بابت سپرده شرکت در مزایده يك دستگاه لودر و مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت سپرده شرکت در مزایده یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به حساب سپرده ۰۱۰۵۳۵۹۸۶۴۰۰۰ نزد بانک ملی ماسال واریز و فیش آن را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ۹۸/۰۴/۳۱ تحویل امور مالی شهرداری دهند( ارایه چک پول بلامانع است). ۲ـ مزایده راس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ۹۸/۰۵/۰۱ با حضور اعضای کمیسیون معاملات در دفتر شهرداری برگزار خواهد شد. ۳ـ برنده مزایده مکلف است بهای خودروي مورد مزایده را نقداً به حساب شهرداری واریز نماید اگر چنانچه برنده مزایده حداکثر ۷ روز پس از ابلاغ قانونی از انجام معامله امتناع نماید سپرده وی بنفع شهردرای ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد و چنانچه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت ۷ روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نيز به نفع شهردرای ضبط خواهد شد. ۴ـ پرداخت هزینه هاي آگهي، کارشناسی و ارزش افزوده و نقل و انتقال و .... به عهده خریدار است. روابط عمومی شهرداری ماسال