۱۴

مهر

یك دستگاه ماشین آتش نشانی به شهرداری ماسال تعلق گرفت

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال : کاتوزی شهردار ماسال از اختصاص یک دستگاه ماشین آتش نشانی از ۲۴ دستگاه ماشین آتش نشانی سهمیه کل کشور به ارزش ریالی ۲ ميليارد تومان از طرف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری ماسال خبر داد. شهردار ماسال افزود: یک دستگاه آمبولانس هم که با اعتباری بیش از ۴۰۰میلیون تومان خریداری شده است، در روزهای آینده تحویل خدمات شهری ماسال خواهد شد.


آخرین اخبار