۰۷

شهریور

افتتاح ساختمان شهرداری ماسال در هفته دولت

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال:پروژه ترمیم و بازسازی ساختمان شهرداری ماسال در پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاون فرماندار، شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولین شهر ماسال افتتاح شد