۱۲

دی

دیدار امام جمعه ، ریاست دادگستری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال با شهردار و شورای اسلامی شهر در شهرداری برگزار گردید.

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال:دیدار امام جمعه ، ریاست دادگستری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ماسال با شهردار و شورای اسلامی شهر در شهرداری برگزار گردید.