۲۱

مرداد

آسفالت ۲۱ هزار متر مربع از معابر شهری ماسال

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال محمد کاتوزی درخصوص آسفالت معابر شهر ماسال اظهار کرد: برای این مقدار آسفالت‌ریزی در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده است. شهردار ماسال گفت: در سال گذشته حدود ۲۱ هزار مترمربع معابر این شهر آسفالت شده است. وی افزود: حدود چهار هزار مترمربع نیز لکه گیری گیری آسفالت در معابر شهر ماسال توسط پیمانکار و نیروهای شهرداری انجام شده است. شهردار ماسال عنوان کرد: قیر براساس سهمیه قرارداد تأمین و مقدار آسفالت توسط کارخانه تولید می‌شود و شهرداری به صورت مستقیم قیر خریداری نمی‌کند. وی دلیل تخریب شدن آسفالت بیندر(آستر) را زیرسازی نامناسب و دلیل تخریب شدن لایه روکش آسفالت را کیفیت پایین مصالح و قیر دانست و افزود: یخبندان یکی دیگر از عوامل تخریب شدن آسفالت است و تخریب آسفالت فقط در حوضه شهری نیست و در کل استان گیلان با مشکل فرسایش بیش از حد آسفالت مواجه هستیم. کاتوزی با بیان اینکه پروژه سنگ فرش پیاده راه خیابان فلسطین به اتمام رسیده است. افزود: بازارچه ۱۵ خرداد نیز در صورت تأمین اعتبار در سال جاری سنگفرش می شود.


آخرین اخبار