۱۹

تیر

اجرای عملیات آسفالت کوچه شهید نعمتی و اسکندری در منطقه لوحه سرا توسط شهرداری ماسال

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال در ادامه اجرای عملیات آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر ماسال آسفالت کوچه شهید نعمتی و اسکندری در منطقه لوحه سرا به پایان رسید.


آخرین اخبار