۱۴

مهر

اجرای پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی در میدان شهدای ماسال

...

به گزارش روابط روابط عمومی شهرداری ماسال : پروژه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی در میدان شهدای ماسال با هدف هدایت و دفع آب های سطحی، کنترل روان آب ها و ارتقاء سطح کیفی و ایمنی معابر شهر ماسال اجرا گردید.


آخرین اخبار