۰۳

دی

محمد کاتوزی از اجرايی شدن رفوژ ميانی از انتهای بلوار دادگستری تا چهار راه جهاد خبر داد

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال:محمد کاتوزی از اجرايی شدن رفوژ ميانی از انتهای بلوار دادگستری تا چهار راه جهاد خبر داد شهردار ماسال عنوان داشت: نظر به اينكه در نقشه بازنگری طرح هادی محدوده شهر ماسال تا پيچ خودبچر بوده كه در ساليان قبل نسبت به تعريض و عقب نشيني آن محدوده اقدام شده است وحد فاصل پيچ خودبچر تا چهار راه جهاد خارج از طرح مصوب شهری می باشد كه باتوجه به نياز شهر و پيشنهاد شهرداری در طرح جامع در دست تهيه به محدوده شهر الحاق خواهد گرديد. در همين راستا و در جهت اخذ اعتبارات و مجوزهای لازم طی رايزنی صورت گرفته با معاون هماهنگي امور عمرانی ، دفتر فنی ودفتر امور شهری وشوراهای استانداری گیلان مقرر گرديده تا در سال آينده نسبت به اجرايی شدن رفوژ ميانی اين مسير كه نقش بسزايی در ساماندهی سيمای شهری ورودی شهر ماسال و نيز جلوگيری از حوادث جانی و مالی خواهد داشت اقدام لازم صورت پذيرد.