۲۳

اردیبهشت

جغرافیای شهرجغرافیای شهر

شهرستان ماسال با مساحت 622 کیلومتر مربع و ارتفاع 84 متر بالاتر از سطح دریا ، دومین شهرستان مرتفع استان گیلان پس از رودبار محسوب میگردد . ماسال از شمال به رضوانشهر ، از غرب و جنوب غربی به خلخال ، از شرق به فومن و صومعه سرا محدود میگردد . این شهر با مرکز استان 45 کیلومتر ، با شهرستان تالش 60 کیلومتر و با شهرستان صومعه سرا 24 کیلومتر فاصله دارد. شهر ماسال در کنار رودخانه خالکایی واقع ، که این رودخانه از قله مرتفع شاه معلم سرچشمه می گیرد پس از طی 40 کیلومتر از داخل شهر ماسال عبور می نماید . شایان ذکر است شهر بازار جمعه نیز در کنار رودخانه مرغک شاندرمن واقع شده است ، این رودخانه نیز از داخل شهر بازارجمعه یعنی مرکز شهر شاندرمن عبور می نماید . این شهرستان دارای محدوده های کوهپایه ای ، جنگلی و مرتعی می باشد . آب و هوای آن در ناحیه جلگه ای ، مرطوب و در ناحیه کوهستانی ، نیمه مرطوب کوهستانی است .

۱۴۰۰/اردیبهشت/۲۳