عنوان آگهی:

مزایده فروش زمین


توضیحات آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول شهرداری ماسال در نظر دارد حسب بند(3) مصوبه شماره 357 مورخ 25/10/96 (صورتجلسه شماره 29) شورای اسلامی شهر ماسال نسبت به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 2/2013 به مساحت 220/75 متر مربع با کاربری مسکونی با تراکم متوسط در خیابان علامه طباطبایی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید متقاضیان خرید می توانند جهت اطلاع از موقعیت زمین تا ساعت اداری روز شنبه مورخ 96/12/5 به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند. روابط عمومی شهرداری ماسال


فایل:

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید