آخرين اخبار

نمايش همه اخبار


 جلسات


جلسه مديريت پسماند شهر ماسال با حضور نماينده شرکت جايکا ژاپن در دفتر کار شهردار برگزار گرديد

جلسه انتخاب اعضاي هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر ماسال با حضور آقاي دکتر قاسم نژاد و اعضاي شورا در دفتر کار شوراي شهر برگزار گرديد.

جلسه ساماندهي پايانه هاي مسافربري شهر ماسال با حضور آقاي عظيمي مسئول پايانه هاي شهرهاي ماسال فومن، شفت و صومعه سرا در فتر کار شهردار برگزار شد .

همه جلسات

سخن شهردار

 
پايگاه اطلاع رساني رسمي شهرداري ماسال
طراحي : دنياي شبكه پرديس