آخرين اخبار

نمايش همه اخبار


 جلسات


جلسه انتخاب اعضاي هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر ماسال با حضور آقاي دکتر قاسم نژاد و اعضاي شورا در دفتر کار شوراي شهر برگزار گرديد.

جلسه ساماندهي پايانه هاي مسافربري شهر ماسال با حضور آقاي عظيمي مسئول پايانه هاي شهرهاي ماسال فومن، شفت و صومعه سرا در فتر کار شهردار برگزار شد .

جلسه مديريت پسماند شهر ماسال با حضور نماينده شرکت جايکا ژاپن در دفتر کار شهردار برگزار گرديد

همه جلسات

سخن شهردار

 
پايگاه اطلاع رساني رسمي شهرداري ماسال
طراحي : دنياي شبكه پرديس