آخرين اخبار

نمايش همه اخبار


 جلسات


نشست شهردار و اعضاي شوراي شهر ماسال با اعضاي جديد هيات مديره باشگاه شهرداري ماسال

نشست شهردار و اعضاي شوراي شهر ماسال با مسئولين برگزاري هيات هاي عزاداري در دفتر شهردار

نشست شهردار و اعضاي شوراي شهر با شهردار و شوراي شهر آستانه در فرمانداري

همه جلسات

سخن شهردار

 
پايگاه اطلاع رساني رسمي شهرداري ماسال
طراحي : دنياي شبكه پرديس